You are here

Na današnji dan upućen je poziv za osnivanje muzejskog društva

Na današnji dan, 21. 09. 1884. godine, dr. Julije Makanec, doktor iz Zagreba i vijećnik u Sarajevu, u časopisu Bosnische Post, br. 75 objavljuje javni poziv za osnivanje muzejskog društva. Poziv je naišao na veoma povoljan odjek, pa je ubrzo poslije toga 5. oktobra 1884. godine u Sarajevskoj gradskoj skupštini održana konstituirajuća sjednica, na kojoj je izabran Odbor kome je povjereno da izradi Statut Muzejskog društva, organizuje početni rad i brine se za smještaj darovnih predmeta. Društvu je posebno stavljeno u zadatak da izvrši sve pripreme za pokretanje muzeja, čime su stvoreni temelji za osnivanje Zemaljskog muzeja BiH, čiji veliki 130-godišnji jubilej proslavljamo ove godine.