You are here

Nastavak suradnje između muzeja Louvre i Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine

Tokom proteklih godina Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine ostvario je saradnju sa Francuskom ambasadom u Bosni i Hercegovini, što je rezultiralo implementacijom nekoliko projekata kroz koje je poboljšan rad Muzeja.

Jedan od takvih projekata započet je sa kolegama iz Muzeja Louvre u Parizu još 2017. godine a koji se prvenstveno odnosio na proces inventarizacije, revidiranja i preventivne zaštite kolekcija Muzeja. Nakon više održanih radionica i posjeta koje su se desile između Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i Muzeja Louvre u Parisu, kolektiv Muzeja izradio je dugogodišnje planove svog rada koji se odnose na provjeru muzejskih eksponata i digitalizaciju cjelokupne građe.

Vodeći se tim planovima, koji su doneseni u protekloj godini, uposlenici Zemaljskog muzeja nastavili su rad na provjeri i očuvanju svojih kolekcija, koji će se nastaviti u narednim godinama. Kolegica Sophie Marmois iz Muzeja u Louvru tokom protekle sedmice boravila je u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine gdje se dodatno upoznala sa načinom na koji se spomenuti poslovi rade, te sa poteškoćama u radu na koje se u tom procesu nailazi. Iskustva i savjete koje je kolektiv Zemaljskog muzeja imao priliku razmijeniti sa Sophie Marmois bit će od velikog značaja za dalji rad ali i samu saradnju Muzeja Louvre i Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.

Ova saradnja uspješno je ostvarena i nastavlja se uz pomoć Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini, Muzeja Louvre u Parisu i UNESCO BiH.