You are here

Novo izdanje Sarajevske hagade i popratne studije uskoro dostupno svima

Novo izdanje Sarajevske hagade, nakon dvogodišnjeg rada, bit će dostupno od sljedeće sedmice.

Najkvalitetnije faksimilsko izdanje Sarajevske hagade dosad, praćeno obimnom i vrlo detaljnom naučnom studijom koju potpisuje ugledni historičar umjetnosti s Univerziteta u Jerusalemu, prof. dr. Shalom Sabar, spremio je stručni tim Zemaljskog muzeja BiH, zajedno s vanjskim saradnicima, i u saradnji s kancelarijom UNESCO-a u Sarajevu.

Dok se radovi na uvezivanju korica knjiga (Sarajevske hagade i studije o Sarajevskoj hagadi), ovih dana privode kraju u štampariji Grafotisak, želimo istaknuti da će ovo faksimilsko izdanje biti prvo, od 1894. g. kada je Zemaljski muzej BiH otkupio knjigu od sarajevske sefardske porodice Koen, koje je u potpunosti urađeno u produkciji Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.

Važno je naglasiti da će popratna studija o Sarajevskoj hagadi odmah biti dostupna na bosanskom i engleskom, a uskoro i na francuskom jeziku, te da se nadamo da ćemo u narednoj godini dočekati izdanja i na njemačkom, španskom i hebrejskom jeziku.

Faksimil Sarajevske hagade uz popratnu studiju bit će dostupan na web shopu Zemaljskog muzeja.

Više informacija o ovom izdavačkom poduhvatu Zemaljskog muzeja BiH, kao i samoj Sarajevskoj hagadi, objavit ćemo u narednim danima.