You are here

Posjetite Muzej i vidite original Sarajevske hagade

U srijedu, 12. aprila 2017. godine Zemaljski muzej BiH svojim posjetiteljima koji kupe ulaznicu u Muzej pruža mogućnost da vide original Sarajevske hagade u periodu od 14:00 do 16.00 sati.

Posjetite nas i pogledajte ovaj jedinstveni iluminirani kodeks koji se čuva u Zemaljskom muzeju BiH od 1894. godine.

Knjiga je nastala u srednjovjekovnoj Španiji, u oblasti nekadašnje kraljevine Aragon, najvjerovatnije u Barseloni oko 1350. godine – moguće kao dar za vjenčanje članova dvije poznate familije Šošan i Elzar, jer se njihovi grbovi: štit sa rozetom / ružom (hebr. – shoshan) i krilom (hebr. – elazar) nalaze na stranici na kojoj je i grb grada Barselone - i predstavlja neprocjenjiv izvor za istraživanje kulturne prošlosti jednog naroda u stoljetnoj potrazi za domovinom, te živim svjedokom otvorenosti jednog društva i sredine, u kojima strah od drugačijeg nikada nije bio neizlječiva bolest.