You are here

POZIV ZA PREDAJU RADOVA ZA GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA BOSNE I HERCEGOVINE, SVESKA ETNOLOGIJA, BROJ 52 ZA 2024. GODINU

Poštovane kolegice i kolege,

Uredništvo Glasnika Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, sveska Etnologija, poziva sve zainteresovane da predaju radove za svesku broj 52 za 2024. godinu.

Etnološka sveska Glasnika Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine je naučni časopis koji tematizira kulturne, historijske i naučne činjenice s područja etnologije, folkloristike te kulturne i socijalne antropologije. Glasnik Zemaljskog muzeja, časopis je koji izlazi od 1889. godine.

Za broj u tekućoj kalendarskoj godini radovi se primaju do 1. augusta 2024. godine. Rukopisi se primaju na bosanskom ili hrvatskom ili srpskom jeziku i engleskom jeziku.

Uputstvo za tehničku obradu članka predočeno je u prilogu.