You are here

Poziv za predaju radova za Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine - sveska za etnologiju

Poštovane kolegice i kolege, Uredništvo Glasnika Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, sveska Etnologija, priprema novi broj časopisa. Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da predaju svoje radove. Rok za predaju radova je 31. 05. 2020. godine.

Radove u digitalnom obliku treba poslati na e-mail adresu: kontakt@zemaljskimuzej.ba (sa naznakom za Uredništvo GZM/Etnologija), ili snimljene na CD ili DVD (uz obavezan ispis) na adresu: Glasnik Zemaljskog muzeja BiH/Etnologija, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Zmaja od Bosne 3, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 

Glasnik Zemaljskog muzeja BiH najstariji je naučni časopis u Bosni i Hercegovini. Prvi broj izašao je 1. januara 1889. godine, nepunu godinu nakon osnivanja Zemaljskog muzeja BiH. U početku je Glasnik  izlazio četiri puta godišnje, a prvi urednik, u periodu od 1889. do 1906. godine, bio je Kosta Hörmann.