You are here

Restauracija enterijera i zidnog slikarstva u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine

U okviru projekta „Preventivna konzervacija zbirki Zemaljskog muzeja BiH U Sarajevu“ započeti su radovi enterijera Odsjeka za prahistoriju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Ovaj prostor kao i sama stalna postavka „Bosna i Hercegovina u prahistorijskom dobu“ nedostupna je za javnost od 1992. godine. Posebna vrijednost ovog paviljona predstavlja zidno slikarstvo, koje se već godinama nalazi u jako lošem stanju te su neophodni radovi na njegovoj restauraciji. Nakon završetka  restauracije i instalacije odgovarajućih alata za preventivnu konzervaciju zbirki  Odsjek za prahistoriji kao i stalna postavka bit će ponovo otvorena za javnost.

Radovi se provode u okviru projekta “Preventivna konzervacija zbirki Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu“, a za koji je sredstva donirao Specijalni fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog naslijeđa pri Ambasadi SAD-a u BiH. Kao implementator i investitor u ime donatora stoji  Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika.

Izvođač je firma “Koto“ d. o. o. Beograd/Banja Luka, dok nadzor vrši Zavod za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta.