You are here

Uspješno implementiran projekat "Botanički vrt - učionica o biodiverzitetu flore"

Radovi na postavljanju kablova za rasvjetna tijela i instalacija za navodnjavanje Botaničkog vrta okončani su u mjesecu junu. Spomenuti radovi su dio projekta "Botanički vrt - učionica o biodiverzitetu flore" koji je finansijski podržao Fond za zaštitu okoliša FBiH. Pored navedenih radova u okviru navedenog projekta ojačani su kapaciteti za održavanje vrta u vidu nabavke neophodne opreme: nabavljene su biljke i obnovljen je dio fundusa kamenjara koje su oštećene tokom ratnih stradanja, a rađeno je i na podizanju svijesti javnosti i edukaciji đaka i studenata o značaju Botaničkog vrta za očuvanje biodiverziteta bosanskohercegovačke flore, kroz nekoliko edukativnih radionica. Za Botanički vrt su pripremljene su i informacione table koje će biti postavljene kada budu završeni ostali radovi, koji se realizuju u okviru drugih projekata.