You are here

Bronzani privjesak

  • Bronzani privjesak
  • Bronzani privjesak
  • Bronzani privjesak

Odsjek:

Japodski privjesak sa lokaliteta Jezerine kod Bihaća narušene strukture. Lomovi su se javili na mjestima koja su postala krhka pojavom korozije. Oštećenja su sanirana na adekvatan način, a predmet predstavljen javnosti na izložbi ''Japodi, zaboravljeni gorštaci'' u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

Vrsta materijala i tehnike:

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
izložba ''Japodi, zaboravljeni gorštaci'' u Arheološkom muzeju u Zagrebu
  • Bronzani privjesak
  • Bronzani privjesak
  • Bronzani privjesak