You are here

Jezerine u Pritoci kod Bihaća

Bronzani privjesak

Bronzani privjesak

Japodski privjesak sa lokaliteta Jezerine kod Bihaća narušene strukture. Lomovi su se javili na mjestima koja su postala krhka pojavom korozije.

Odjeljenje za arheologiju, prahistorija, ulomak ritona u obliku glave goveda, Pritoka kod Bihaća, helenizam, 2-3 stoljeće pr. n. e.

Ulomak ritona u obliku glave goveda

Riton je posuda u kojoj se čuvala tekućina namijenjena kultnim obredima. U grobu 361 na lokalitetu Jezerine u Pritoci kod Bihaća  nalazio se ulomak jedne takve keramičke posude oblikovane poput njuške goveda, odnosno krave.