You are here

Ulomak ritona u obliku glave goveda

  • Odjeljenje za arheologiju, prahistorija, ulomak ritona u obliku glave goveda, Pritoka kod Bihaća, helenizam, 2-3 stoljeće pr. n. e.

Odsjek:

Riton je posuda u kojoj se čuvala tekućina namijenjena kultnim obredima. U grobu 361 na lokalitetu Jezerine u Pritoci kod Bihaća  nalazio se ulomak jedne takve keramičke posude oblikovane poput njuške goveda, odnosno krave. Ulomak je žućkaste boje, sa crnim premazom i sa jasno naznačenom njuškom i nozdrvama. Takve posude pripadaju grupi tzv. Gnathia vaza, a srodne primjerke nalazimo na području Istre. Osim ove posude, u grobu su se nalazile i dvije bronzane fibule.

Vrsta materijala i tehnike:

Dostupnost 
Predmet se čuva u depou Odjeljenja za arheologiju, gdje je dostupan uz konsultacije s administracijom muzeja i kustosom.
  • Odjeljenje za arheologiju, prahistorija, ulomak ritona u obliku glave goveda, Pritoka kod Bihaća, helenizam, 2-3 stoljeće pr. n. e.