You are here

epski deseterac (4 + 6 slogova)

etnologija duhovna kultura uspavanka

Uspavanka „Spavaj, spavaj, ako ti se drijema“

Spavaj, spavaj, ako ti se drijema,
Jer od sanka ništa ljepše nema!
Anđeli ti na san dolazili,
I lijepu ti pjesmu zapjevali.
Spavaj, spavaj, u džidžanoj beši!
Beša ti se na moru kovala – 
Kovala je četir' kujundžije.
Jedan kuje, drugi pozlaćuje

etnologija duhovna kultura balada

Balada „Atlagići seju udavaše“

Atlagići seju udavaše,
Deset tovar blaga opremiše –
Da im seka zdravo domu dođe. 
Zdravo pošla, do pô puta došla. 
Kad su bili gorom zelenom, 
Smrze joj se devet kavadova 
I deseta od svile košulja. 
Kad su bili kod bijela dvora,