You are here

Pasji zub - Erythronium dens canis L.

  • Odjeljenje za prirodne nauke, botanika, ugrožene vrste, pasji zub, Erythronium dens canis L.

Odsjek:

Pasji zub je jedina vrsta roda Erythronium iz porodice ljiljana (Liliaceae). Jedna je od najljepših proljetnica u šumama hrasta kitnjaka i običnog graba, kao i u montanim i subalpinskim bukovim šumama sve do subalpinskih rudina u regionu klekovine bora. Biljka je visoka 10-20 (-30) cm, uspravne i gole stabljike, jednocvjetna (rijetko sa dva cvijeta). Listovi su debeli, goli i pjegavi, ali se mogu pronaći i primjerci bez pjega, jednolično zeleno obojeni (f. immaculatum K. Maly). Izdužena lukovica oblikom i veličinom podsjeća na zub psa po čemu je i dobila naziv u narodu „pasji zub“, što je izvedeno iz latinskog imena „ dens-canis“. Areal navedenog taksona u Bosni je vezan za staništa na području Drvara, Prologa, Kamešnice, Bugojna, Kupresa, Travnika, Vranice, Olova, Konjuha i okoline Sarajeva (Trebević, Igman, Trnovo), dok se u Hercegovini pojavljuje u okolini Konjica, na Visočici, Prenju, Borcima, u kanjonu Rakitnice, oko Gacka i Nevesinja. Prema IUCN-u svrstana je u kategoriju ugroženih ili ranjivih vrsta.  

Dostupnost 
Predmet je dio sistematske naučne zbirke Herbarij, a dostupan je uz konsultacije sa administracijom Muzeja i kustosom.
  • Odjeljenje za prirodne nauke, botanika, ugrožene vrste, pasji zub, Erythronium dens canis L.